Roadshow: С Nao и Pepper в света на науката

Categories:блог
Стефка Мънгова

Учениците от 8г и 9г клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ посетиха в Русенски университет „Ангел Кънчев“ Roadshow: С Nao и Pepper в света на науката. Бяха презентирани възможностите как учебна програма може да бъде демонстрирана с NAO – най-популярният образователен хуманоиден робот – програмируем инструмент, помощник и асистент на учителя. За учениците, избрали професия в сферата на STEM-технологиите, подобно споделяне на идеи и опит за иновативна образователна среда, развива интелектуални способности на децата от ранна възраст.