Categories:блог
Стефка Мънгова

В екскурзия с образователна цел на 17 юни, учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе опознаха културно-исторически забележителности в Русенското Поломие. С много настроение, снимки и спортен хъс, походът предостави възможност на децата да опознаят красотите на природен парк ,,Русенски Лом“.
В рамките на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН, Модул „Културните институции като образователна среда“, бяха посетени Средновековен град Червен и Ивановски скални църкви. Темата за възникването и облика на българските средновековни градове обогати историческия мироглед на учениците. Посещението съвпада с дните, в които с различни инициативи се отбелязват 800 години от създаването на Ивановския скален манастир „Св. Архангел Михаил“.