Дипломиране на Випуск 2021

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе, с много обич и благопожелания за успешна професионална реализация изпрати на 16 юни момичетата и момчетата от Випуск 2021 – усмихнати и развълнувани, облечени в тоги, ушити от възпитаници на училището.
Гости на тържественото връчване на дипломите бяха представители на водещите шивашки фирми, РУ „Ангел Кънчев“, както и родители – горди от постиженията в учението и в извънкласни дейности на учениците, които оставят своя отпечатък в цялостната атмосфера на гимназията.

Скъпи ученици от Випуск 2021,
пожелаваме ви с вдъхновение и радост да изследвате и обогатявате света и себе си, бъдете здрави и успешни! Запазете милите спомени от училището, съхранете приятелствата, които продължават цял живот!
Вярваме, че сме подготвили достойни, мотивирани и отговорни личности, които ще допринесат със знанията и труда си за развитието на България!