THE MATHSPEAK PROJECT

Categories:блог
Стефка Мънгова

„Математика. Или я обичаш или я мразиш, и има ужасно много хора, които я мразят. Това е много абстрактно и въпреки че е съществена част от всяка учебна програма, тя има много малко приложение в живота на хората (с изключение на някои основни аритметични действия). Така че, основните въпроси, които се сблъскват с такъв курс, са как да се запази вниманието на учениците и да се осигури математически език в учебните дейности и в живота.“

Проектът MathSpeak (“Езиково обучение за разбиране и говорене на езика на математиката“) има за цел да осигури на учениците, които говорят чужд език, средствата, чрез които те могат да се занимават с математика по-добре. Когато учениците изучават математика на чужд език, самият език добавя слоеве на трудност към нещо, което вече е абстрактно и непрозрачно. Изследванията показват, че учениците не се представят по математика толкова добре, колкото биха могли. Това е така, защото те се нуждаят от думи и граматика, за да обсъдят и разберат математическата терминология, като например функциите и операциите. Целевите групи са ученици в средното училище или в по-нататъшно образование, които имат средно и над-средно ниво на компетентност по чужд език.

Дейностите в рамките на проекта ще доведат до развитието на следните резултати:

  • Курс по математика – преподаване на лексика и езикови структури, характерни за книгите по математика и уроците по математика.
  • Електронна версия на курса по математика – курс, достъпен чрез електронна платформа, с помощта на преподавател, или за самостоятелна работа.
  • Книга за учителя за курса по математика – включително идеи и насоки към учителите как да използват курса.
  • Уебсайт на проекта: https://mathspeak.erasmus.site
  • Електронна версия на курса по математика: https://mathspeak.erasmus.site/platform

Наименование на проекта: “Езиково обучение за разбиране и говорене на езика на математиката“ (2018-1-UK01-KA201-048050 Mathspeak)
Акроним: Mathspeak
Ключова дейност: Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики (KA2)
Стратегическо партньорство за училищно образование (KA201)
Продължителност: 24 месеца (1 октомври 2018 – 31 март 2021)

Партньори:

  • CherryLeaf ltd (Brighton, UK)
  • Idris Education ltd (Luddenden, UK)
  • Danmar Computers LLC (Rzeszow, Poland)
  • VIVA FEMINA (Rzeszow, Poland)
  • Colegul tehnic “Ioan C. Stefanescu” (Iasi, Romania)

https://mathspeak.erasmus.site/