Categories:блог
Стефка Мънгова

Педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в обучение за работа с технологии по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. В иновативния „Център за технологии в креативните индустрии“ към училището фокусът е насочен към създаване на конкретен продукт в областта на 3D дизайна и прототипирането.
Вече е оборудвана виртуална лаборатория с работни станции за 3D моделиране чрез стереоскопична проекция.
Впечатляващ с технологичните си възможности е 3D принтерът, който на обучението бе демонстриран за първи път с изготвяне на краен прототипиран продукт.