Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечелиха проект за участие в инициатива „Реките на града“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе спечелиха проект за участие в инициатива „Реките на града“, организирана от Фондация „Колективът“. Работната група по дизайн „Речна гара Русе“ вече активно се включва в работата на терен на Дунава.
Отборът на училището презентира изработения макет, на чиято база предстои изготвяне на пълен технически проект със съдействието на главния архитект на Русе.
Идеята на дългосрочното събитие е чрез проектите на младите хора да се вдъхне живот на местата и обществените пространства около реките.