„Пази горите от пожар“ – информационно-разяснителна кампания на ГДПБЗН – МВР

Categories:блог
Стефка Мънгова

Знаете ли, че 35 % от територията на България са гори и страната ни е на трето място в Европа по биологично разнообразие. За една година горските масиви обработват над 10500000 тона въглероден диоксид и ни даряват със 7300000 тона кислород. Средната скорост на пожарите в природата е 22.5 км/ч и за минути може да обхване огромни площи.
Пожарите в природата са явления, които засягат горския и полски фонд, блата, мочурища, както и високите части на планините с предимно нискостеблена растителност. Те често са неконтролируеми и оказват негативно въздействие върху екосистемата. Пожарите в природата нерядко водят и до човешки жертви.

За най-честите причини за възникването им, прочетете в прикачения файл.