Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

във връзка с провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе ви уведомявам следното:

1. На 02 и 3 юни 2021г. (сряда и четвъртък)  учебните занятия за 8-11 клас ще започнат от 14.00 ч., с 30-минутни часове, съгласно действащото седмично разписание. Часови график ще получите своевременно от класните си ръководители.

2. 04 юни 2021 г. (петък) е неучебен, но присъствен – Ден за културни и образователни мероприятия с начало 14.00 часа.

В няколко лъча извън училище ще се проведат изнесени уроци и арт ателиета. Информация за планираните събития и сборните пунктове на интересни културно-исторически места в града, ще получите от класните си ръководители.

Присъствието на всички ученици в 14.00  ч. е задължително. Вярваме във вашата отговорност и творческо вдъхновение!