„Детство мое, реално и вълшебно… “

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 1. юни – Денят на детето, в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе ще се проведе общоучилищно спортно мероприятие в рамките на „Европейска седмица на активността“.

 В инициативата ще се включат ученици и учители с интересни състезателни игри: футбол, волейбол, народна топка, бадминтон и народни хора.

Идеята на организираните игри е насърчаване на физическата активност като здравословен начин на живот, осмисляне на свободното време и социално приобщаване.

Педагогическият екип всеотдайно, с грижа и професионализъм работи за децата, мотивира ги за учебния процес и извънкласни дейности, издигащи престижа на гимназията.

Честит празник, скъпи деца!

Запазете своята любознателност, искреност и непринуденост! Търсете винаги доброто!