Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се справим заедно!

Categories:блог
Стефка Мънгова

Дни преди завършването си, зрелостници от 12 клас, специалност „Моден дизайн“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, участваха в състезание „Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция – да се справим заедно!“, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“. Междурегионалната инициатива събра виртуално над десет конкуриращи се отбори, сформирани от ученици от 11. и 12. клас, студенти, включително от Молдова. Младите предприемачи премериха аналитичните си умения, генерирайки идеите си за преодоляване на социалната дистанция, възникнала по време на пандемията. Вяра Валентинова, Емил Красимиров, Лора Великова и Мехмет Йениджи от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе демонстрираха екипност и футуризъм при защита на концепцията си, което им отреди специалната награда за „Креативност“. Смело преплитане на модния дизайн с информационните и комуникационни технологии, характеризира тяхното послание, че социалното предприемачество е възможно и доброто ще преобрази света. Поздравления, момичета и момчета!