Скъпи ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че съгласно писмо на МОН, считано от 31 май 2021 г., понеделник, се възстановява присъствения учебен процес за всички учениците от VIII до XI клас от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, записани в дневна форма в дуална система на обучение.

Графикът на учебните часове ще получите своевременно от класните си ръководители.

Бъдете здрави, вдъхновени и отговорни към учебния процес!