Грамоти от Националния конкурс за рисунка „Моята България“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от 8 и 9 клас, специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе са поощрени с грамота за участието си в Националният конкурс за рисунка „Моята България“, организиран от Младежки център – Добрич. С оригинални дигитални графики, учениците демонстрираха компютърните си компетентности в сферата на STEM-технологиите.