Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе с ретро ревю от началото на миналия век на Празника на град Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

# Знаете ли, че… # Първото модно ревю в България е представено във Велико Търново от русенката Евдокия Златева, по време на Учредителното събрание през 1879 г. (първото Народно събрание на България след Освобождението на страната от османско владичество). Срещу вход от 1 златен франк почти целият град минава да види модните дрехи, облечени върху стойки. От Търново ревюто заминава за София, където не предизвиква голям интерес. Но в Пловдив то е посрещнато бляскаво, с участието на живи манекени.