Categories:блог
Стефка Мънгова

Учениците от 10 „б“ клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална система на обучение, получиха работно облекло, предоставено безвъзмездно по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на МОН.
В крак със съвременния тийнейджърски вкус, учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бяха зарадвани с модерни спортни обувки и яке, дънки, тениска и грейка.
Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната.