Скъпи ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че във връзка с отбелязването на Великден, на 1 май – Ден на труда и международната работническа солидарност и на 6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия, също Празник на град Русе, дните от 30 април до 4 май 2021 г. вкл., както и 6 май 2021 г., са неучебни и неработни.

Учебни дни са 5 и 7 май 2021 г. (сряда и петък) – по действащото седмично разписание за втори учебен срок.

За формата на обучение (присъствена или в електронна среда) ще бъдете уведомени своевременно от класните ръководители, след заповед на МОН.

С пожелание за незабравими празнични изживявания!

инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе