Ден без асансьори

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 28-ми април, обявен за Ден без асансьори, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се присъедини към посланието за ползата от ежедневна физическа активност. Организатор е сдружение „БГ Бъди активен“, а инициативата вече седма година насочва към значението на движението и спорта като здравословен начин на живот.

Събитието е част от кампанията NowWeMOVE, която промотира дееспособността и физическата култура. Чрез организиране на спортна активност на училищните стъпала, учениците от гимназията демонстрираха колко е лесно е да бъдем активни, въпреки наложените пандемични ограничения.
Използването на стълбите, а не на асансьор, е страхотен алтернативен вариант на фитнес залата, а също и разнообразяване на домашните тренировки.