Кампания „Чети с мен“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Четенето, любознателността, обичта към книгите се провокират в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе с редица инициативи. В Световния ден на книгата и авторското право, учители и ученици се включиха в седмата регионална кампания „Чети с мен“ в партньорство с РУО – Русе.
Определен за честване от ЮНЕСКО, 23 април е ден за насърчаване на четенето, издателска дейност и защитата на интелектуалната собственост чрез авторското право. Денят е празнуван за първи път през 1995 г.