„Модата в романите на Димов“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от 11 и 12 клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе пресъздадоха с рисунки женските образи от романа „Тютюн“. С препратка към междупредметните връзки между Български език и литература, Дизайн на облеклото и Художествено оформление на облекло и аксесоари, задачата на учениците бе да представят Ирина, Мария и Зара, така, както си ги представят, четейки книгата. Част от художествените скици са изпратени за участие в конкурс „Модата в романите на Димов“, организиран от Националния литературен музей и къща музей „Димитър Димов“.