Дни на медийна грамотност

Categories:блог
Стефка Мънгова

В периода от 15. до 17. март Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включи в Дните за медийна грамотност 2021, организирани от Коалиция за медийна грамотност.

С цел повишаване информираността на учениците и родителите с добрите практики, честите проблеми, онлайн опасностите в интернет и начините за справяне с тях, педагогическите специалисти и учениците се запознаха с 30-минутно видео, дискутираха рисковете, стоящи пред младите хора, тяхната информираност и критично мислене в дигитално-медийния свят.