В навечерието на 3-ти март…

Categories:блог
Стефка Мънгова
Исторически музей - Русе

Исторически музей – Русе

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе участваха на 25 и 26.02.2021 г. в дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на МОН, Модул „Културните институции като образователна среда“. Уроци по история се проведоха в Регионалния историческия музей – Русе на тема „Участието на България във Втората световна война”, представени със съдействието на уредник от отдел „Нова история” и музеен педагог в зала „Бойна слава”.

В навечерието на 3-ти март, акцент в изнесеното учебно занятие бе значимостта на тогавашната международна обстановка и трудните външно- и вътрешнополитически решения, които вземат българските държавници по време на световния конфликт.