Участие на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в Националното състезание по финансова грамотност

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе премериха със свои връстници изчислителните си способности, участвайки на 20 февруари в Националното състезание по финансова грамотност. Организирана от МОН, инициативата цели повишаване успеваемостта на учениците в процеса на придобиване на финансови умения като част от функционалната грамотност. Състезанието мотивира за правилен избор на математически подход при решаване на задачи от икономиката, финанси, застраховане, банкиране и предприемачество. В очакване на добри резултати от успешното представяне на нашите момичета!