Изложба на тема „Моят Левски“ във фоайето на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“- Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

Апостолът на свободата! Мярката, така необходима днес и всякога, за да сверим посоката, която сме поели. Мярката, да оценим и измерим нашите дела. Дали осъществяваме идеала му за един справедлив свят, дали притежаваме поне част от неговата изключителна смелост и родолюбие?…