Categories:блог
Стефка Мънгова

Лаптоп като награда получи Калина Иванова от VIIIб клас в Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе, специалност “Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”.

Ученичката се отличава с отговорност, прилежност, любознателност – мотивиращ пример за креативен млад човек. Макар и за първа година в гимназията, Калина активно участва в много извънкласни форми. Преди месец момичето представи успешно училището и получи награда от Национален конкурс за изработване на кукли, организиран от Община Бургас.