Скъпи ученици, уважаеми родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Поздравления за успешно приключилия първи учебен срок на 2020/2021 година! Уведомявам ви, че 3 февруари, сряда, е междусрочна ваканция. Учебните занятия продължават на 4 февруари, четвъртък, по седмично разписание за втори учебен срок.

Напомням, че до 17 февруари 2021 г. учебните занятия са присъствени за всички ученици от 8. и 12. класове. В този период учениците от 9., 10. и 11. класове продължават да се обучават в електронна среда от разстояние, с изключение на часовете по учебна и производствена практика, които са присъствени.

Седмичното разписание за втори учебен срок с часови график ще получите от класните си ръководители. Пазете се, бъдете здрави и отговорни!

инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе