Призванието да си Учител!

Categories:блог
Стефка Мънгова

17 % за педагогическите специалисти и 15,46% за непедагогическия персонал е ръстът на новите работни заплати в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе.

Оценявам високо и вярвам в професионализма и потенциала на екипа – мотивирани, стойностни, адаптивни и иновативни учители! Напред, колеги! Имаме още много работа!

инж. Диана Иванова – директор