Categories:блог
Стефка Мънгова

21-ви декември – последният учебен ден за 2020. Година на дигитални предизвикателства и нови професионални върхове, на съпричастност и споделеност, на очаквания и надежди, родени от обич! Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе изпраща година, богата на награди за нашите възпитаници в редица конкурси и състезания.

Едно от постиженията, с които се гордеем е, че училището спечели проект за изграждане на иновативен STEM-център, който ще бъде модерно оборудван със съвременни технологии. Предизвикателствата, свързани с работата в електронна среда, провокираха екипната дейност, взаимност, креативност, стимулираха модернизирането на методите и формите, използвани в процеса на обучение. Приоритет за целия педагогически колектив е грижата, подкрепата и обичта към всички ученици в новите условия на обучение от разстояние. Децата със специални потребности припознаха училището за спокойна, подкрепяща и развиваща среда.

Вярваме, че Новата година ще бъде по-успешна и ползотворна! На прага на Коледните и Новогодишни празници – нека бъде здраве, топлина и благодат в домовете ни! Весела и пълноценна ваканция!