Пробно стажуване по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е водеща в страната за прилагането на дуалната система на образование – учене чрез работа. Първото си пробно стажуване преминаха ученици от 10 б клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална система на обучение.

Практиката се проведе в рамките на проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. При спазване на противоепидемичните мерки, запознаването с условията в реална работна среда се осъществи в „Елена Фешън“ и „Миланов Г“.

Собствениците на шивашките фирмите са отворени да въвеждат учениците в спецификата на работата, да ги обучават на модерна техника със съвременни методи и ресурси. Изпълнението на проектните дейности спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с трудовия пазар. Генерират се възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Стратегията на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за прилагане на дуалното обучение е добър пример за нуждата от тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на бизнеса.