Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Съгласно заповед на Министъра на здравеопазването, в периода от 30 ноември до 21 декември 2020 г. включително, се прекратяват присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение).

Обучението в посочения период за учениците VIII – XII клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе ще се провежда в електронна среда от разстояние, по утвърден часови график във Виртуалната класна стая на електронната платформа Школо, за който ще бъдете осведомени от класните ръководители.

Вярвам във вашето активно и съзнателно отношение към учебния процес и мотивация за пълноценно използване възможностите на информационните технологии. Спазвайте задължителните противоепидемични мерки! Останете вкъщи! В навечерието на Коледните празници – бъдете усмихнати и здрави!

инж. Диана Иванова – Директор