Международен ден на толерантността

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 16 ноември 2020 г. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе отбелязва Международния ден на толерантността. През 1996 година Общото събрание на ООН призовава страните членки да почитат датата, като с дейности разпространяват идеята за разбирателство между народите. Толерантността като качество на личността се проявява, когато приемаме различните от нас, ценим човека такъв, какъвто е, без значение от неговата националност и вяра, каква култура и традиции има.

Различни, но ЗАЕДНО!

Приятели с различни цветове