Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи сертификат “Дигитални звезди в подкрепа на медийната грамотност в България”

Categories:блог
Стефка Мънгова

В периода 26-29.10.2020г. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва в проучването на дигиталните умения по медийната грамотност на учениците от 10.те класове.

Дните на медийната грамотност е кампания, която цели да постигне ефективно и последователно мислене от обучаваните, поставени в ситуации, в които те трябва да демонстрират дигитално-медийните си компетенции. Организира се всяка година от Коалиция за медийна грамотност, като за първи път стартира през 2018 г. През 2020 г. основен акцент на Дните са уменията на децата да създават безопасно съдържание в социалните медии и подкрепата на учителите за преподаване на медийна грамотност в училище. Кампанията насърчава въвеждането на медийната грамотност в образователните програми.

За осъществената подкрепа на инициативата, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи сертификат Училище – “Дигитални звезди в подкрепа на медийната грамотност в България”.