Уважаеми ученици и родители,

Categories:блог
Стефка Мънгова

По решение на Областния щаб, от 12 ноември 2020 г., четвъртък, до 20 ноември 2020 г., петък включително, се преустановят присъствените учебни занятия за всички ученици от 5 до 12 клас в област Русе.

Уведомявам Ви, че в  посочения период часовете за учениците 8-12 клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, ще се провеждат в електронна среда от разстояние. Обучението ще се осъществява по утвърдения до сега часови график във Виртуалната класна стая на електронната платформа Школо.

Моля всички отговорно и ангажирано да се включват в часовете. Използвайте максимално възможности на информационните технологии. При въпроси – обръщайте се към класните си ръководители. Спазвайте лична хигиена и физическа дистанция! Моля, пазете себе си и вашите близки! Бъдете здрави, любознателни и усмихнати!

С уважение,

инж. Диана Иванова

Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе