Европейска седмица на професионалните умения

Categories:блог
Стефка Мънгова

От 9 до 13 ноември в Берлин се отбелязва Европейската седмица на професионалните умения 2020. Целта на инициативата е популяризиране на професионалното образование и обучение, споделяне на добри практики и опит.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в посочения период ще отбележи събитието с редица дейности – онлайн срещи с бивши възпитаници на училището, успешно реализирани в професията, участие в дистанционни сесии на сайта на организаторите, онлайн дискусия за кариерното ориентиране с преподавател от Оксфордския университет, презентиране на специалностите и професиите, изучавани в гимназията.

Тази година мотото на Европейската седмица на професионалните умения е „Открий своя талант. Своя път. Своя избор.“