Гордеем се с нашите възпитаници, успешно реализирани в професионален и житейски план!

Categories:блог
Стефка Мънгова

Повече от 90% от завършващите Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе продължават обучението си във висши учебни заведения. Бивши ученици от модното русенско училище, днес студенти от специалност „Социални дейности“ в РУ „Ангел Кънчев“ представят идеи за семеен бизнес, с цел създаване на заетост в условията на пандемия. Поредицата „Първи купувач за предприемачи от Русенския университет“ – доказателство за ефективната връзка професионално образование – висше образование – бизнес.