УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уведомявам ви, че на основание заповед на Министъра на образованието и науката дните от 30.10.2020 г. до 01.11.2020 г. включително (петък – неделя) са есенна ваканция. Съгласно писмо на Министъра на образованието и науката 02.11.2020 г. (понеделник) е неприсъствен ден за всички учебни заведения.

Учебните занятия ще продължат на 03.11.2020 г. (вторник) по действащото седмично разписание за първи учебен срок.

С уважение, ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе