Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на поход „Русенско Поломие 2020“

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 24 октомври Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включи в традиционния крос-поход „Русенско Поломие 2020“ и акция за почистване на пътеки в Пломието.

Инициативата се организира от Община Русе и Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик” – Русе към Русенския университет „Ангел Кънчев“. С карти на местността и талони за отбелязване на времето, учениците стартираха по маршрут Ивановски скални църкви – поречие на р. Русенски Лом – с. Божичен. Гората – с есенни ухания и разнообразие на терена, посрещна участниците от гимназията, разделени на групи. Всяка от тях, с много настроение, снимки и спортен хъс се придвижваше по маршрута и трябваше да финишира компактно със своите ръководители. Походът предостави възможност на учениците да опознаят красотите на природен парк ,,Русенски Лом“.

Посланието на инициативата е стимулиране интереса на младото поколение към активен и здравословен начин на живот. Очакваме нови спортни предизвикателства!