Хоспитиране на студенти от Център „Продължаващо обучение“ към РУ „Ангел Кънчев“ – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

Доц. д-р Юлия Дончева от РУ „Ангел Кънчев“ благодари на директора на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, инж. Диана Иванова, за приема и професионалното отношение към обучаемите от Център „Продължаващо оучение“ към университета и тяхното хоспитиране в гимназията.