#CodeWeek CW20-YJXVS

Categories:блог
Стефка Мънгова

Европейската седмица на програмирането е инициатива, която има за цел да представи програмирането и цифровата грамотност по забавен и развлекателен начин.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе отбеляза началото на мероприятията с представянето на презентация и рекламен плакат. Учениците бяха информирани за идеята на събитието – да се стимулира интереса и любознателността на младите хора към програмирането и цифровизацията, да се насърчи креативността и далновидното им мислене.

Училището се регистрира като участник на блога на инициативата. Местоположението на гимназията, като един от всички 58 891 участници на световно ниво, бе отбелязано на картата на събитието.

В часовете по Информационни технологии в VIII клас предстои полагане на основите на уеб програмирането. Учениците ще придобият компетенции да конструират тематичен уеб сайт, свързан с бъдещата им професионална реализация.

Всички ученици и учители, взели участие в Седмицата на програмирането, ще получат Сертификати за участие.