Европейски ден за борба с трафика на хора

Categories:блог
Стефка Мънгова

Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната си национална кампания по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора. Тази година инициативата се провежда под наслов „Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува“. Въвличането в него е една от най-разпространените форми, съгласно данни на Прокуратурата на РБългария и Европейската комисия.

Над 85% от идентифицираните жертви в България са жени, които биват подлъгани и експлоатирани сексуално, включително зад граница. Често хора, водени от мечтите си за по-добър живот за тях и семействата им, избират да рискуват, за да създадат кариера. И тогава се сблъскват с насилието, терора, срама и страха.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, традиционно ангажирана с обществено значими теми, отбелязва инициативата с информационни материали в Часа на класа. Да бъдем информирани за рисковете! Да мислим и да преценяваме разумно!