Интердисциплинарен урок се проведе в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

Интердисциплинарен открит урок събра в екип трима учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе – г-жа Маринка Милушева – старши учител по химия и опазване на околната среда, г-жа Вилджихан Ислям – учител по фризьорство и г-жа Десислава Иванова – учител по биология и здравно образование . Учениците от IXв клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“, се включиха активно в анализирането на процеси и явления на тема „Белтъци“. Гост на учебното занятие бе г-жа Виолета Димитрова – професионален фризьор, която извърши демонстрация на кератинова терапия за коса.

Фокусът на урока бе структуроопределящата роля на белтъка не само за човешкото тяло и пълноценно хранене, но и за избора на правилни продукти с грижа за косата и тялото – приложението на белтъчната молекула във фризьорската практика и козметология и въздействието на кератина за възстановяване на косата. Две ученички представиха опит за разрушаване структурата на яйчения белтък.

Мултидисциплинарният подход насърчава учениците за критично мислене, осъзнаване на значимите междупредметни връзки и прилагане на практика на новите знания и умения.