В часовете по Художествено оформление на облекло и аксесоари

Categories:блог
Стефка Мънгова

Аксесоарите към облеклото – един задължителен елемент, който прави всяка дреха по-забележима и уникална.

Проекти на ученици от 12а клас, специалност „Моден дизайн“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в часовете по Художествено оформление на облекло и аксесоари с г-жа Валерия Йорданова.