ПОКАНА

Categories:блог
Стефка Мънгова

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XI Б КЛАС

СПЕЦИАЛНОСТ „КМТОТ“

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО

„НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА“ – РУСЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ръководството на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе Ви кани да присъствате на родителска среща, която ще се проведе на 08.10.2020 година (четвъртък) от 18.00 часа в зала „Добродетел“ в сградата на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, при спазване на всички противоепидемични мерки и социална дистанция, със следния дневен ред:

1. Оформяне на документация и създаване на организация за осъществяване на Обучение чрез работа (дуална система на обучение) с учениците от XI Б клас, учебен предмет „Практическо обучение в реална работна среда“ за учебната 2020/2021 година.

Моля, във връзка с условията на разпространение на COVID-19, всеки родител да участва в родителската среща с лични предпазни средства – маска/шлем и др.

Присъствието на всеки родител е задължително!

С уважение,

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

Директор на

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“

Гр. Русе