Европейски ден на спорта в училище, #BeActive #ESSD2020

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе отбеляза Европейския ден на спорта в училище на 25.09.2020г., петък.

Инициативата събра заедно на открито ученици и учители. На спортната площадка на гимназията се проведоха надпревари по футбол, волейбол, баскетбол, народна топка, бадминтон, бягане, надиграване с народни хора и подвижни игри. Популяризирайки събитието на сайта на кампанията със свои снимки, гимназията прояви съпричаност и принадлежност към идеята на организаторите за Европейски ден на спорта в училище.

Спортният празник в рамките на Европейската седмица на спорта, е свързан с концепцията за здравословен и активен живот, осмисляне на свободното време, социално приобщаване чрез физическо възпитание. Идеята на организираните игри е децата, включително със специални потребности, да проявят воля наравно с връстниците си, да бъдат стимулирани в интереса и любовта си към спорта, осъзнавайки значимостта му като ценност за развитието на подрастващите.