Правила в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година

Categories:блог
Стефка Мънгова