Модели за обучение от разстояние в електронна среда в българската образователна система и организация на работата в образователната институция в условията на епидемиологична обстановка

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва в гр. София в семинар „Модели за обучение от разстояние в електронна среда в българската образователна система и организация на работата в образователната институция в условията на епидемиологична обстановка“. Организатор на обучението под мотото „Заедно постигаме повече за децата“ е Държавна агенция за закрила на детето, в партньорство с образователни и социални институции. Срещата е с акцент осигуряване на качествено, приобщаващо образование за всяко дете и безопасна среда в стартирането на новата учебна година. Бяха презентирани добри практики от „революционните“ промени в световното образование заради разпространението на COVID-19. Дизайнът на обучението от разстояние в електронна среда се превърна в актуален и необходим тренд в сферата на знанието и науката. Образование 4.0 вече има успешно начало.