Categories:блог
Стефка Мънгова

Модерен STEM-център предстои да бъде изграден в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе. Сред 546 училища от цялата страна, в три етапа на кандидатстване, проектното предложение по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ спечели финансова и организационна подкрепа от Министерство на образованието и науката.

Концепцията е да бъде иновиран единия корпус на училището с висок клас ИТ-технологии. Изполването на съвременна дигитална техника ще мотивира учителите за креативност в прилагането на проектно-базирано и интердисциплинарно обучение, винаги с акцент – професионалния профил на гимназията. Учениците ще бъдат стимулирани да започнат да мислят аналитично и критично, да усвояват компетенции за работа с облачни технологии, 3D моделиране, 3D прототипиране, учене чрез „правене“ и „съпреживяване“. Ще бъдат инициирани нетрадиционни извънкласни дейности, ориентирани към все по-актуалните STEM-технологии (обучение чрез методите наука, технологии, инженерство и математика). Училищният STEM-център ще предостави успешен старт за реализация и кариерно ориентиране в професии, привлекателни за младите хора, в сферата на креативните индустрии.