„Безкраят Вазов”

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 9 юли 2020 година България отбелязва 170 години от рождението на Иван Вазов. Крайдунавският ни град пази свято спомена за Патриарха на българската литература – поетът живее в Русе близо година. Десетилетия по-късно, през 1920 г., когато цялата страна тържествено отбелязва 70-годишния му юбилей, от Перлата на Дунава Дядо Вазов получава везана роба с изкусно изработена бродерия, кепе и везани домашни пантофи. Подаръкът е изработен от ученичките от русенското Девическо професионално училище – днес Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе. В специално писмо поетът изразява своята искрена благодарност за „скъпия и изящно изработен подарък“ от русенки, за чийто роден град пази най-хубави и светли спомени. Реликвата е изложена в Националния литературен музей „Иван Вазов“- София. Предизвикателство пред екипа на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе изработването по повод 120-годишнината от създаването на училището на реплика на халата на Вазов.

„Безкраят Вазов” ни позволява да си припомняме знаменателни събития от бележитата история на България, защото и литературните творби, и житейският път на Иван Вазов са вградени в общонародната памет. Поколон!