Categories:блог
Стефка Мънгова

По-амбицирани – отново в училище! При спазване на всички противоепидемични мерки и отстояние, ученици от IXб клас, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“, дуална форма, шият с ентусиазъм маски за съучениците си от основните училища, за да могат те да се явят безопасно на НВО. Учебната практика Технология на облеклото е с г-жа Сюлбие Алиева.