Categories:блог
Стефка Мънгова

Обучението в електронна среда е предизвикателство за ученици, учители и родители. При строги хигиенни правила, много от възпитаниците ни изпълват вече с живот нашето училище. Усмивки от очакваните срещи със съучениците, допълнителна подкрепа и консултации от учителите по всички предмети, съдействие от ресурсни учители, занимания в клубове по интереси и обучителни затруднения – подготвяме се за успешно приключване на учебната година!