Tрета награда в раздел „Вестници на хартиен носител“

Categories:блог
Стефка Мънгова

       Tрета награда в раздел „Вестници на хартиен носител“ беше присъдена на училищния вестник „Съвременници“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на осмото издание на Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“, организиран Център за ученическо техническо и научно творчество, с подкрепата на Община Разград, РУО – Разград и Националния дворец на децата. В конкурса  участваха 54 учебни заведения от цялата страна.

   Над 10 години екипът на вестника от клуб „Съвременник“, с ръководител Татяна Нахабедян, отразява инициативите и постиженията на младите дизайнери, фризьори и козметици. Разнообразието от дейности в професионално направление, спортна активност и участие в конкурси и състезания е стимул за издаването на вестника  в над 50 броя от 2009 година.

Пожелаваме творчески успехи в списването на вестника и мотивация за създаването и на електронно издание!