Да твориш в условията на обучение в електронна среда

Categories:блог
Стефка Мънгова

Рисунки на Венцислава Николова от 9 „в“ клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“. В час по Изобразително изкуство при г-жа Петя Антонова задачата е „Художествени творби на религиозна тема“.